Z histórie

Kaštieľ bol postavený v 18. storočí a patril rodu Nyárkiovcov. Neskôr sa stali vlastníci Ghylányiovci až do roku 1950.

V období rokov 1950 – 1959 kaštiel využíval Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Nitre ako školiace stredisko pre politických pracovníkov a príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v okrese Nitra.

V kaštieli boli vybudované skleníky a učebne ktoré slúžili v rokoch 1960 – 1968 dvojročnému poľnohospodárskemu odbornému učilišťu pre dievčatá so zameraním na záhradníctvo a zeleninárstvo.

V októbri 1968 bol nazvaný ako Domov dôchodcov.

V roku 1980 bol reprofilizovaný na Ústav pre mentálne postihnutých dospelých občanov.

V roku 1991 fungoval pod názvom Ústav sociálnej starostlivosti pre dospelých.

V roku 1998 bol kaštieľ premenované na Domov sociálnych služieb Ľudovítová.
Okolo kaštieľa na ploche necelých 2 ha sa rozkladal prekrásny park vysadený stromami z Európy a zámoria. Mnohé však už boli vypílené pre zlý stav.

V súčasnosti t.j. od roku 2009 existuje pod názvom „BENEFIT“, Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová.

    Voľné miesta:
    DSS: 0 (v poradovníku: 4)
    ŠZ:   0 (v poradovníku: 4)