Zamestnanci

 V „BENEFIT“, ZSS Ľudovítová pracuje 27 zamestnancov:

 • Odborní zamestnanci – 17
 • Obslužní zamestnanci – 6
 • THP zamestnanci – 3
 • Riaditeľka – 1
 
Na Úseku služieb sociálno-ošetrovateľskej starostlivosti pracuje 17 zamestnancov:
 • 1 koordinátor úseku sociálno-ošetrovateľskej starostlivosti
 • 1 sociálny poradca
 • 3 inštruktori sociálnej rehabilitácie
 • 5 sestier so špecializáciou
 • 7 opatrovateliek
 
Na Úseku ekonomicko-technickej prevádzky pracuje 5 zamestnancov:
 • 1 ekonómka
 • 1 mzdová účtovníčka
 • 1 pracovník dopravy a údržby
 • 1 pracovníčka práčovne
 • 1 upratovačka
 
Na Úseku stravovacej prevádzky pracujú 4 zamestnanci:
 • 1 koordinátor úseku, skladníčka potravín
 • 3 kuchárky

  Voľné miesta:
  DSS: 0 (v poradovníku: 5)
  ŠZ:   0 (v poradovníku: 6)