Zamestnanci

 V „BENEFIT“, ZSS Ľudovítová pracuje 29 zamestnancov:

 • Odborní zamestnanci – 18
 • Obslužní zamestnanci – 6
 • THP zamestnanci – 3
 • Riaditeľka – 1
 
Na Úseku služieb ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti pracuje 12 zamestnancov:
 • 1 vedúca sestra/zástupca riaditeľa
 • 5 sestier
 • 1 zdravotnícky asistent
 • 5 opatrovateliek
 
Na Úseku sociálnom pracujú 5  zamestnanci:
 • 1 vedúca sociálny pracovník
 • 4 inštruktori sociálnej rehabilitácie
 
Na Úseku ekonomicko-prevádzkovom pracuje 11 zamestnancov:
 • 1 vedúca ekonómka
 • 1 samostatný odborný zamestnanec pre mzdovú agendu
 • 1 manažér kvality a zamestnanec pre verejné obstarávanie
 • 1 hospodárka
 • 3 kuchárky
 • 1 technický pracovník - vodič
 • 2 upratovačky
 • 1 pracovníčka v práčovni

  Voľné miesta:
  DSS: 0 (v poradovníku: 4)
  ŠZ:   0 (v poradovníku: 3)