OBJEDNÁVKY 2021

15.01.2021 Objednávky č. 1-3/2021  
25.01.2021 Objednávky č. 4-5/2021  
03.02.2021 Objednávky potraviny 1/2021  
05.02.2021 Objednávky č. 6-11/2021  
15.02.2021  Objednávky č. 12-16/2021   
23.02.2021 Objednávky č. 17-18/2021  
25.02.2021 Objednávka č. 19/2021  
04.03.2021 Objednávky potraviny 2/2021  
04.03.2021 Objednávky č. 20-22/2021  
15.03.2021  Objednávky č. 23-24/2021  
19.03.2021 Objednávky č. 25-27/2021  
27.03.2021 Objednávka č. 28/2021  
07.04.2021 Objednávky potraviny 3/2021   
12.04.2021  Objednávky č.29-31/2021  
23.04.2021  Objednávka č.32/2021   
29.04.2021 Objednávky č. 33-34/2021  
07.05.2021 Objednávky potraviny 4/2021  
07.05.2021 Objednávky č. 35-37/2021  
20.05.2021 Objednávky č. 38-41/2021  
28.05.2021 Objednávky č. 42-46/2021  
03.06.2021 Objednávky potraviny 5/2021  
10.06.2021 Objednávky č. 47-50/2021  
21.06.2021 Objednávky č. 51-54/2021  
30.06.2021 Objednávka č. 55/2021  
30.06.2021 Objednávka č. 56/2021  
02.07.2021 Objednávky potraviny 6/2021  
12.07.2021 Objednávky č. 57-60/2021  
22.07.2021 Objednávka č. 61/2021  
04.08.2021 Objednávky potraviny 7/2021  
04.08.2021 Objednávka č. 62/2021  
24.08.2021 Objednávka č. 63/2021  
06.09.2021 Objednávky potraviny 8/2021  
14.09.2021 Objednávky č.64-65/2021  
24.09.2021 Objednávka č.66/2021  
06.10.2021 Objednávky č. 67-69/2021  
06.10.2021 Objednávky potraviny 9/2021  
12.10.2021 Objednávky č. 70-71/2021  
22.10.2021 Objednávky č. 72-73/2021  
27.10.2021 Objednávky č. 74-75/2021  
29.10.2021 Objednávka č. 76/2021  
09.11.2021 Objednávky č. 77-80/2021  
11.11.2021 Objednávka č. 81/021  
11.11.2021 Objednávky potraviny 10/2021  
20.11.2021 Objednávky č.82-85/2021  
29.11.2021 Objednávka č. 86/2021  
30.11.2021 Objednávky č. 87-89/2021  
03.12.2021 Objednávky potraviny 11/2021  
06.12.2021 Objednávky č. 90-92/2021  
15.12.2021 Objednávky č. 93-94/2021  
27.12.2021 Objednávka č. 95/2021  
04.01.2022 Objednávky potraviny 12/2021  

    Voľné miesta:
    DSS: 0 (v poradovníku: 4)
    ŠZ:   0 (v poradovníku: 4)