Projekty

PROJEKTY
ROK 2012
ROK 2013
ROK 2014
ROK 2015
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
ROK 2019
ROK 2020
ROK 2021Naše zariadenie sa zúčastňuje rôznych projektov na získanie finančných prostriedkov pre zmodernizovanie vybavenia a vybudovanie nových priestorov pre oddych a rekreáciu našich prijímateľov sociálnej služby.


    Voľné miesta:
    DSS: 0 (v poradovníku: 4)
    ŠZ:   0 (v poradovníku: 4)