Projekty

PROJEKTY
ROK 2012
ROK 2013
ROK 2014
ROK 2015
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018Naše zariadenie sa zúčastňuje rôznych projektov na získanie finančných prostriedkov pre zmodernizovanie vybavenia a vybudovanie nových priestorov pre oddych a rekreáciu našich prijímateľov sociálnej služby.


    Voľné miesta:
    DSS: 0 (v poradovníku: 5)
    ŠZ:   0 (v poradovníku: 6)