O nás

    „BENEFIT“, Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová /ZSS/ sídli v kaštieli z 18. storočia, ktorý do roku 1950 vlastnil rod Ghylányiovcov.  Pre sociálne účely sa využíva od roku 1968, kedy vznikol Domov dôchodcov, ktorý patril pod správu Okresného úradu sociálnych služieb v Nitre. Samostatnú právnu subjektivitu zariadenie získalo v roku 1991 pod názvom Ústav sociálnej starostlivosti a od roku 2009 má názov „BENEFIT“, Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová.

Zariadenie je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Poskytuje sociálne služby podľa zákona o sociálnych službách celoročnou pobytovou formou. Kapacita zariadenia je 43 miest. V Domove sociálnych služieb je počet klientov /14/ a Špecializovanom zariadení je počet klientov /29/ kde sú poskytované sociálne služby prevažne pre osoby so psychickou poruchou schizofrénia.

Zariadenie sídli v dvoch budovách s bezbariérovým vstupom a pohybom v rámci interiéru aj  exteriéru. Budovy sú obklopené rozľahlým parkom s krásnymi vzácnymi drevinami. Ubytovanie je v štandardných jedno, dvoj až trojlôžkových izbách, ktoré prešli  v roku 2015 celkovou rekonštrukciou – výmena nábytku, podláh a maľovanie. Prijímatelia sociálnych služieb v rámci záujmovej činnosti vyrábajú rôzne dekoračné predmety, ktoré zútulňujú nielen ich izby, ale aj celé zariadenie.

Komplexnú opatrovateľskú starostlivosť zabezpečuje odborný personál, ktorý tvoria sociálni pracovníci, sestry, opatrovateľky a inštruktori sociálnej rehabilitácie.  Po technickej stránke je v zariadení zabezpečené pranie vo vlastnej práčovni, upratovanie a zvládnutie bežných prevádzkových porúch zamestnancom údržby. Celodenné stravovanie vo vlastnej stravovacej prevádzke ponúka tri druhy stravy – racionálnu, diabetickú a vegetariánsku.

Poloha zariadenia v krásnom prostredí v blízkosti jazera ponúka široké spektrum využitia voľného času. Obyvatelia často chodia na prechádzky a výlety do okolia, kde si pri jazere organizujú pikniky spojené s opekačkou, športujú a relaxujú. Športové aktivity sa začínajú každodennou rannou rozcvičkou na nádvorí. Počas zimných mesiacov navštevujú plaváreň, počas letných dní kúpaliská a venujú sa turistike. V rámci spolupráce so žiakmi Základnej školy z Výčap – Opatoviec  si vybudovali bylinkovú záhradu. Dopestované bylinky z tejto záhrady využívajú pri ďalšej pracovnej terapii. Zariadenie spolupracuje v rámci integrácie osôb so zdravotným znevýhodnením  so súkromnou Základnou a Materskou školou UNES v Nitre, kde organizuje workshopy a tvorivé dielne. Rozvoj a realizovanie aktivít a materiálne zabezpečenie pracovnej terapie a záujmových činností  prijímateľov sociálnej služby je zabezpečované s podporou občianskeho združenia  Belasý motýľ.  Zariadenie v rámci kultúrnych podujatí organizuje aj podujatie s dlhoročnou tradíciou  Majáles – ľudovú zábavu pre prijímateľov sociálnych služieb z pozvaných zariadení v rámci NSK. Kultúrne vyžitie pre našich obyvateľov  v rámci dobrovoľníckej spolupráce zabezpečujú skupina Podzoborský heligonkári a spevácka skupina Nádej z Výčap – Opatoviec.  Spríjemňujú svojim spevom a hudbou podujatia organizované v priestoroch zariadenia. V tesnej blízkosti zariadenia je kaplnka sv. Antona Paduánskeho, kde sa obyvatelia zúčastňujú bohoslužieb.

V poslednom období sa vďaka podpore NSK podarilo komplexne zmodernizovať a zútulniť interiér zariadenia, skvalitniť ponúkané služby novými technickými zariadeniami v stravovacej prevádzke aj v práčovni. Celkovému zveľadeniu a skrášleniu prispelo aj vybudovanie nového oplotenia areálu a oddychovej zóny s altánkom a krásnymi kvetinovými záhonmi.

Cieľom odborného personálu je individuálnym prístupom spríjemniť obyvateľom so zdravotným znevýhodnením život v zariadení. Záujem o sociálne služby verejnosť deklaruje tým, že v ZSS BENEFIT dopyt prevyšuje ponuku.


 

    Voľné miesta:
    DSS: 0 (v poradovníku: 4)
    ŠZ:   0 (v poradovníku: 4)