Projekty 2020


Projekty 2020

 

1. Nadácia EPH – Program Znevýhodnené skupiny

Názov projektu: Zdravie nadovšetko

Podporená suma: 1500 €

 

2. Nadácia Henkel – Program Henkel Slovensko seniorom

Názov projektu: Spoločne to zvládneme

Podporená suma: 550 €

 

3. Nadácia Orange – Fond pomoci nadácie Orange

Názov projektu: Zdravie nadovšetko

Žiadosť neschválená v sume 940 €

 

4. Nadácia Orange – Fond pomoci nadácie Orange II. Fáza

Názov projektu: Spolu to zvládneme

Žiadosť neschválená v sume 536 €

 

5. Nadácia Orange – Fond pomoci nadácie Orange III. Fáza

Názov projektu: Musíme si pomáhať

Žiadosť neschválená v sume 300

 

6. Nadačný fond Baumit – Program Tu sa nám páči, tu chceme žiť

Žiadosť v sume 1000 € práve prebieha schvalovanie

 

7. Iniciatíva Kto pomôže Slovensku

Dezinfekčné prostriedky, ochranné pomůcky, rukavice pre ZSS "BENEFIT" Ľudovítová

 

    Voľné miesta:
    DSS: 0 (v poradovníku: 5)
    ŠZ:   0 (v poradovníku: 8)