Projekty 2020


Projekty 2020

 

1. Nadácia EPH – Program Znevýhodnené skupiny

Názov projektu: Zdravie nadovšetko

Podporená suma: 1500 €

 

2. Nadácia Henkel – Program Henkel Slovensko seniorom

Názov projektu: Spoločne to zvládneme

Podporená suma: 550 €

 

3. Nadácia Orange – Fond pomoci nadácie Orange

Názov projektu: Zdravie nadovšetko

Žiadosť neschválená v sume 940 €

 

4. Nadácia Orange – Fond pomoci nadácie Orange II. Fáza

Názov projektu: Spolu to zvládneme

Žiadosť neschválená v sume 536 €

 

5. Nadácia Orange – Fond pomoci nadácie Orange III. Fáza

Názov projektu: Musíme si pomáhať

Žiadosť neschválená v sume 300 €

 

6. Nadačný fond Baumit – Program Tu sa nám páči, tu chceme žiť

Žiadosť neschválená v sume 995 €

 

7. Iniciatíva Kto pomôže Slovensku

Dezinfekčné prostriedky, ochranné pomůcky, rukavice pre ZSS "BENEFIT" Ľudovítová


8. Nadácia Tesco - Vy rozhodujete, my pomáhame

Názov projektu: Oddychová zóna

Žiadosť neschválená


9. Nadácia SPP - Mimoriadny grantový program Pomáhame Sppolu

Názov projektu: Zostávame zdraví

Podporená suma 500 €


10. Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Vďaka projektu sme získali darčekové krabičky pre naše PSS.
 

    Voľné miesta:
    DSS: 0 (v poradovníku: 4)
    ŠZ:   0 (v poradovníku: 4)