Dobrovoľníci

V rámci dobrovoľníckej činnosti k nám prichádzajú študenti ale aj ľudia z okolitých dedín v rôznych vekových kategóriách. Našim cieľom je neustále rozvíjať dobrovoľnícku činnosť a tým skvalitňovať život našich prijímateľov sociálnej služby.

Preto neváhajte a pošlite nám Vašu prihlášku. Aj vy môžete prispieť k lepšiemu životu našich prijímateľov sociálnej služby a zároveň môžete nadobudnúť skúsenosti a prax v sociálnej oblasti.

Vyplnenú a podpísanú prihlášku môžete zaslať na e-mailovú adresu: domovludovitova@stonline.sk, v predmete správy uveďte „dobrovoľník – prihláška“ alebo doručiť osobne prípadne zaslať poštou na adresu:


„BENEFIT“, Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová

Ľudovítová 17
951 44 Ľudovítová

Po obdržaní prihlášky Vás bude zariadenie kontaktovať.


    Voľné miesta:
    DSS: 0 (v poradovníku: 4)
    ŠZ:   0 (v poradovníku: 4)