Podávanie podnetov

Kontaktné informácie na podávanie podnetov: 

email: domovludovitova@stonline.sk


    Voľné miesta:
    DSS: 0 (v poradovníku: 4)
    ŠZ:   0 (v poradovníku: 4)