Poskytované služby

Ubytovanie
Ubytovacia časť zariadenia je rozdelená do dvoch pavilónov: pavilón A a pavilón B. V každom pavilóne je k dispozícií spoločné sociálne zariadenie. V zariadení sú 3-lôžkové, 2-lôžkové a 1-lôžkové izby, ktoré sú vybavené štandardným nábytkom.

Možnosť prinesenia vlastného nábytku a elektroniky. Prijímatelia sociálnej služby majú k dispozícií spoločenskú miestnosť s televíziou a 2 pracovné dielne slúžiace pre záujmovú činnosť a pracovnú terapiu.

Stravovanie
Prijímateľom  sociálnej služby sa poskytuje celodenná  strava (5x denne), pripravovaná vo vlastnej stravovacej prevádzke. Druhy stravy:  

  • racionálna
  • diabetická                                    
Jedlo sa podáva v jedálni, poprípade ak zdravotný stav prijímatela sociálnej služby nedovoľuje stravovať sa v jedálni, strava  mu je podávaná pri lôžku.

Jedálny lístok zostavuje odborná komisia, ktorými členmi sú aj prijímatelia sociálnej služby a lekár.
Na žiadosť prijímateľov sociálnej služby zabezpečujeme drobné nákupy podľa želania.
 
Upratovanie, pranie , žehlenie a údržba bielizne a šatstva
Upratovanie  prebieha denne vlastnými zamestnancami, podľa potreby prijímateľa sociálnej služby.

Pranie, žehlenie aj údržba bielizne sa uskutočňuje vo vlastnej práčovni. Perie sa podľa potrieb prijímateľa sociálnej služby.
 
Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť:
Zariadenie zabezpečuje zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti podľa vyhlášky MZSZ, ďalej prostredníctvom ADOS. Odborní lekár poskytuje externú starostlivosť a to v obore geriatria, psychiatria, neurológia, chirurgia, rehabilitácia. ZSS zabezpečuje odborný sprievod na lekárske vyšetrenia mimo zariadenia zamestnancami v spolupráci s rodinou prijímateľa sociálnej služby. Zariadenie má svojho všeobecného lekára.


    Voľné miesta:
    DSS: 0 (v poradovníku: 4)
    ŠZ:   0 (v poradovníku: 3)