Financovanie

   
       "BENEFIT", Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová,
je rozpočtovou organizáciou Nitrianskeho samosprávneho kraja


Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov a ďalších výdavkov za rok 2017

Výpočet EON a ďalších výdavkov za rok 2017  

 Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov a ďalších výdavkov za rok 2018

Výpočet EON a ďalších výdavkov za rok 2018  

 Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov a ďalších výdavkov za rok 2019

Výpočet EON a ďalších výdavkov za rok 2019  

 Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov a ďalších výdavkov za rok 2020

Výpočet EON a ďalších výdavkov za rok 2020

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov a ďalších výdavkov za rok 2021

Výpočet EON a ďalších výdavkov za rok 2021

 

    Voľné miesta:
    DSS: 0 (v poradovníku: 4)
    ŠZ:   0 (v poradovníku: 3)