Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb

    Voľné miesta:
    DSS: 0 (v poradovníku: 5)
    ŠZ:   0 (v poradovníku: 8)