Projekty 2021

Projekty 2021

1. Nadácia SPP - Program Opora
Individuálny plán pre Mišku
Projekt nebol podporený

2. Nadácia SPP - Program Opora
Individuálny plán pre Cilku
Projekt podporený sumou 195 EUR

3. Nadácia Tesco - Vy rozhodujete, my pomáhame
Názov projektu: Krajší dsomov
Projekt nebol podporený

4. Nadácia EPH - Program Oporný bod 2021
Názov projektu: Dobre sa mi dýcha
Projekt podporený sumou 950 EUR

5. Projekt Máj lásky čas
V rámci projektu Máj lásky čas vyrobili žiaci z Piaristickej spojenej školy sv. Ladislava a Strednej odbornej školy veterinárnej niekoľko kusov krásnych pohľadníc aj s milými drobnosťami.

6. Nadácia Orange - Digitálny svet pre každého 2021
Názov projektu: Učíme sa novým technológiám
Projekt podporený sumou 1300 EUR    Voľné miesta:
    DSS: 0 (v poradovníku: 4)
    ŠZ:   0 (v poradovníku: 4)