OBJEDNÁVKY 2023

dátum objednávka
11.1.2023 Objednávky č.1-5 
23.1.2023  Objednávky č.6-7 
1.2.2023  Objednávka č.8 
   
   
   
   
   
   

    Voľné miesta:
    DSS: 0 (v poradovníku: 4)
    ŠZ:   0 (v poradovníku: 4)