OBJEDNÁVKY 2023

dátum objednávka
11.1.2023 Objednávky č.1-5 
23.1.2023  Objednávky č.6-7 
25.1.2023  Objednávka č.8 
31.1.2023  Objednávky č.9-10 
3.2.2023 Objednávky potraviny 1/23
9.2.2023  Objednávky č. 11-12 
17.2.2023  Objednávky č. 13-14 
21.2.2023  Objednávka č.15 
27.2.2023  Objednávka č.16 
3.3.2023  Objednávky potraviny 2/23
8.3.2023 Objednávka č.17
13.3.2023 Objednávky č.18-19
17.3.2023 Objednávky č.20
31.3.2023 Objednávka č.21
3.4.2023 Objednávka č.22
3.4.2023 Objednávky potraviny 3/23
3.4.2023 Objednávka č.23
20.4.2023 Objednávka č.24
28.4.2023 Objednávka č. 25-26
2.5.2023 Objednávka č. 27
4.5.2023 Objednávka potraviny 4/23
9.5.2023 Objednávky č. 28-29
19.5.2023 Objednávky č.30-31
31.5.2023 Objednávky č. 32-35
1.6.2023 Objednávka č. 36
6.6.2023 Objednávky potraviny 5/2023
6.6.2023 Objednávka č. 37
9.6.2023 Objednávka č.38
26.6.2023 Objednávky č.39-40
4.7.2023 Objednávky potraviny 6/2023
4.7.2023 Objednávky č.41-43
4.7.2023 Objednávka č.44
11.7.2023 Objednávky č.45-46
14.7.2023 Objednávky č.47-49
20.7.2023 Objednávka č.50
27.7.2023 Objednávky č.51-52
31.7.2023 Objednávka č.53
3.8.2023 Objednávky potraviny 7/2023
10.8.2023 Objednávky č. 54-57
11.8.2023 Objednávky č. 58-59
18.8.2023 Objednávky č. 60-63
5.9.2023 Objednávky potraviny 8/2023
6.9.2023 Objednávka č. 64
6.9.2023 Objednávka č. 65
12.9.2023 Objednávka č. 66
12.9.2023 Objednávka č. 67
19.9.2023 Objednávka č. 68
29.9.2023 Objednávky č. 69-71
4.10.2023 Objednávky potraviny 9/2023
24.10.2023 Objednávka č. 72
27.10.2023 Objednávka č. 73
31.10.2023 Objednávka č. 74
07.11.2023 Objednávky potraviny 10/2023
08.11.2023 Objednávky č. 75-76
13.11.2023 Objednávky č. 77-78
15.11.2023 Objednávka č. 79
21.11.2023 Objednávky č.80-82
23.11.2023 Objednávka č. 83-84
29.11.2023 Objednávky č.85-86
1.12.2023 Objendávka č. 87
4.12.2023 Objednávky č. 88-89
6.12.2023 Objednávky č. 90-94
6.12.2023 Objednávky potraviny 11/2023
14.12.2023 Objednávka č. 95
15.12.2023 Objednávky č. 96-97
19.12.2023 Objednávka č. 98
31.12.2023 Objednávka č. 99
5.1.2024 Objednávky potraviny 12/2023

    Voľné miesta:
    DSS: 0 (v poradovníku: 4)
    ŠZ:   0 (v poradovníku: 4)