ZMLUVY 2023

12.12.2022 Zmluva č. 1/2023
01.12.2022 Zmluva č. 2/2023
12.12.2022 Zmluva č. 3/2023
16.12.2022 Zmluva č. 4/2023
 28.12.2022 Zmluva č. 5/2023
 01.01.2023 Zmluva č. 6/2023
 13.02.2023 Dodatok č. 1 ku KZ 10/2022
 01.04.2023 Zmluva č. 7/2023
 31.03.2023 Výpoveď ZSE
 10.05.2023 Dohoda - BM Work Agency
23.05.2023  Zmluva č. 8/2023                  
   

    Voľné miesta:
    DSS: 0 (v poradovníku: 4)
    ŠZ:   0 (v poradovníku: 3)