Projekty 2014

Rok 2014            
                ZELENÁ PRE SENIOROV

                Altánok- neschválený

                GRANTOVÁ PROGRAM PRE OPTIMISTOV
                oddychová zóna – neschválený

                             
               KOMPRAX- Moderné vzdelávanie pre mládežníckych vedúcich
                     Spolupráca medzi mladými -schválený 200 €
                     Kreatívny deň - schválený 200 €

                GRANT NADÁCIE RZ- obnov si jedáleň alebo kuchyňu

                Jedáleň-nerezové drezy – neschválený
 
                DOTÁCIA NA PODPORU ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
                Fitpark –  neschválený
 
            KOMPRAX- Moderné vzdelávania pre mládežníckych vedúcich
                     Učíme sa remeslu - schválený 200 €
                     Spoločne tvoríme - schválený 200 €
                     Vianočný kreatívny deň - schválený 200 €
                      Búrame bariéry- schválený 200 €
                      Maľujeme s úsmevom - schválený 200 €
                      Športuj a buď fit - schválený 200 €

Za rok 2014 sme pomocou rôznych projektov získali pre naše zariadenie 1600 €.

    Voľné miesta:
    DSS: 0 (v poradovníku: 4)
    ŠZ:   0 (v poradovníku: 4)