Projekty 2012

Projekty rok 2012
DOTÁCIA NA PODPORU ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB               
Altánok,cestičky

neschválený

    Voľné miesta:
    DSS: 0 (v poradovníku: 4)
    ŠZ:   0 (v poradovníku: 4)