Oznam Covid-19

Vzhľadom k zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii ohľadne ochorenia Covid-19 na Slovensku vydávame nasledovné odporúčanie:

Od 17.08.2020 vydávame odporúčanie nenavštevovať obyvateľov nášho zariadenia až do odvolania.

Prosíme príbuzných, známych a aj širokú verejnosť o tolerantnosť a trpezlivosť v záujme ochrany zdravia klientov v našom zariadení.

    Voľné miesta:
    DSS: 0 (v poradovníku: 4)
    ŠZ:   0 (v poradovníku: 6)