Projekty 2013

Rok 2013            
                DOTÁCIA NA PODPORU ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

                PC, šijací stroj, TV – schválený 1666,67 €

    Voľné miesta:
    DSS: 0 (v poradovníku: 4)
    ŠZ:   0 (v poradovníku: 4)