Občianske združenie

Naše OZ Krehký motýľ zastupuje záujmy prijímateľov sociálnej služby(PSS) „BENEFIT“, Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová.
Cieľom združenia je presadzovanie a podpora všetkých opatrení, ktorých cieľom bude zlepšenie kvality života prijímateľov sociálnej služby „BENEFIT“, ZSS Ľudovítová. Podpora, rozvoj a realizovanie aktivít a materiálneho zabezpečenia pracovnej terapie a záujmových činností prijímateľov sociálnej služby „BENEFIT“, ZSS Ľudovítová. Aktívne sa zaoberáme integráciou PSS do zdravej populácie ľudí/komunít, odbúraním predsudkov voči ľuďom s postihnutím. Občianske združenie nadviazalo spoluprácu s rôznymi inštitúciami, ktoré sa spolupodieľajú na organizácii rôznych spoločenských podujatí v rámci Zariadenia sociálnych služieb. Na pravidelnej báze spolupracujeme s dobrovoľníkmi a seniormi z obce Výčapy-Opatovce a Ľudovítová. Žiaci zo Základnej školy vo Výčapoch-Opatovciach nám každoročne pomáhajú s realizáciou projektov z rôznych nadácií. Naše občianske združenie organizuje pravidelne aj rôzne tvorivé dielne (výroba sviečok, mydiel, maľovanie na hodváb).

Za posledné roky sa nám podarilo zrealizovať aj množstvo projektov za podpory nadácií z celého Slovenska. V roku 2020 sa nám podarilo získať finančné prostriedky, za ktoré sme zakúpili nové šijacie stroje, látky na šitie, germicídne žiariče a rôzne dezinfekčné pomôcky.

Aktuálne podujatia, akcie nájdete aj na našej facebook stránke: https://www.facebook.com/Benefit-ZSS-%C4%BDudov%C3%ADtov%C3%A1-101127621608820/

Naše občianske združenie OZ Krehký motýľ je vďačné za každú materiálnu a finančnú pomoc.

Účet OZ Krehký motýľ: SK6783300000002801082340    Voľné miesta:
    DSS: 0 (v poradovníku: 4)
    ŠZ:   0 (v poradovníku: 4)