Sponzoring

ROK 2015

Získanie sponzorského: 1140  eur

Lekáreň U sv.Refaela :

320 eur   - Spotrebný zdravotnícky materiál

820 eur Lampa ZepterROK 2016

Súkromná materská škola UNES a Súkromná základná škola UNITED NATIONS ELEMENTARY SCHOLL
darovala zariadeniu sponzorský dar fotoaparát NIKON D3200.aktualizované 04.04.2016    Voľné miesta:
    DSS: 0 (v poradovníku: 4)
    ŠZ:   0 (v poradovníku: 4)