Projekty 2017

PROJEKTY ROK 2017


Nitrianska komunitná nadácia- Otvorený grantový program 2017

 Ruka v ruke s prírodou- úspešný 554,00€  / OZ BELASÝ MOTÝĽ/

Nadácia SPP- OPORA 2017
 Júlia M.- úspešný 300,00€  / OZ BELASÝ MOTÝĽ/
Beáta T.- úspešný 400,00€  / OZ BELASÝ MOTÝĽ/


Nadácia SLSP- Otvorený grantový program

 kuchynka pre klientky – neúspešný  / OZ BELASÝ MOTÝĽ/

 

NADÁCIA VUB – Pre nádej
 Maľujeme s úsmevom – neúspešný  / OZ BELASÝ MOTÝĽ/

Nitrianska komunitná nadácia- Reydel pre Nitru
 Lepšie bývanie- neúspešný 

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb
 Fitpark – neúspešný

NADÁCIA ORANGE- Darujte Vianoce 2017
Pečieme s láskou- úspešný 167,00€  / OZ BELASÝ MOTÝĽ/
Spoločne tvoríme- úspešný 145,00€   / Kapustová/

 Celková výška získaných finančných prostriedkov  : 1 566,00€


Aktualizované dňa 02.01.2018

    Voľné miesta:
    DSS: 0 (v poradovníku: 4)
    ŠZ:   0 (v poradovníku: 3)