OBJEDNÁVKY 2022

10.01.2022 Objednávky č.1-2/2022  
19.01.2022 Objednávky č.3-4/2022  
31.01.2022 Objednávky č.5-8/2022  
09.02.2022 Objednávky potraviny 1/2022   
09.02.2022  Objednávka č.9/2022   
16.02.2022  Objednávky č.10-12/2022   
28.02.2022 Objednávka č.13/2022  
03.03.2022 Objednávky potraviny 2/2022  
03.03.2022 Objednávka č.14/2022  
16.03.2022 Objednávka č.15/2022  
28.03.2022 Objednávka č.16-17/2022  
04.04.2022 Objednávky potraviny 3/2022  
08.04.2022 Objednávka č.18/2022  
12.04.2022 Objednávka č.19/2022  
03.05.2022 Objednávky potraviny 4/2022  
04.05.2022 Objednávka č.20/2022  
23.05.2022 Objednávky č.21-23/2022  
27.05.2022 Objednávky č.24-26/2022  
01.06.2022 Objednávky č.27-28/2022  
06.06.2022 Objednávky potraviny 5/2022  
20.06.2022 Objednávka č.29/2022  
27.06.2022 Objednávka č.30/2022  
28.06.2022 Objednávka č.31/2022  
04.07.2022 Objednávky potraviny 6/2022  
04.07.2022 Objednávky č. 32-33/2022  
14.07.2022 Objednávka č. 34/2022  
29.07.2022 Objednávka č.35/2022  
02.08.2022 Objednávka č.36/2022  
02.08.2022 Objednávky potraviny 7/2022  
31.08.2022 Objednávky č.37-40/2022  
06.09.2022 Objednávky potraviny 8/2022  
06.09.2022 Objednávka č.41/2022  
19.09.2022 Objednávky č.42-43/2022  
26.09.2022 Objednávky č.44-47/2022  
29.9.2022 Objednávka č. 48/2022  
05.10.2022 Objednávky potraviny 9/2022  
06.10.2022 Objednávky č.49-50/02022  
07.10.2022 Objednávky č.51-54/2022  
18.10.2022 Objednávky č.55-56/2022  
21.10.2022 Objednávky č.57-59/2022  
27.10.2022 Objednávka č.60/2022  
31.10.2022 Objednávka č.61/2022  
31.10.2022 Objednávka č.62/2022  
03.11.2022 Objednávky potraviny 10/2022  
07.11.2022 Objednávka č.63/2022  
14.11.2022 Objednávky č.64-65/2022  
18.11.2022 Objednávka č.66/2022  
21.11.2022 Objednávky č. 67-69/2022  
30.11.2022 Objednávky č.70-71/2022  
02.12.2022 Objednávky potraviny 11/2022  
09.12.2022 Objednávky č. 72-74/2022  
19.12.2022 Objednávka č.75/2022  
28.12.2022 Objednávka č.76/2022  
05.01.2023 Objednávky potraviny 12/2022  

    Voľné miesta:
    DSS: 0 (v poradovníku: 4)
    ŠZ:   0 (v poradovníku: 4)