OBJEDNÁVKY 2022

     
     
     

    Voľné miesta:
    DSS: 2 (v poradovníku: 4)
    ŠZ:   0 (v poradovníku: 3)