VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 2019

   
   

    Voľné miesta:
    DSS: 0 (v poradovníku: 5)
    ŠZ:   0 (v poradovníku: 3)