OBJEDNÁVKY 2020

09.01.2020 Objednávky č. 1-3/2020
20.01.2020 Objednávky č. 4-5/2020
06.02.2020 Objednávky potraviny 1/2020
11.02.2020 Objednávky č. 6-15/2020
25.02.2020 Objednávky č. 16-17/2020
05.03.2020 Objednávky potraviny 2/2020
10.03.2020 Objednávky č. 18-23/2020
18.03.2020 Objednávky č. 24-27/2020
07.04.2020 Objednávky potraviny 3/2020
10.04.2020 Objednávky č.28-33/2020
24.04.2020 Objednávky č.34-36/2020
05.05.2020 Objednávky potraviny 4/2020
06.05.2020 Objednávky č. 37-39/2020
18.05.2020 Objednávky č. 40-41/2020
28.05.2020 Objednávka č. 42/2020
03.06.2020 Objednávky potraviny 5/2020
08.06.2020 Objednávky č. 43-46/2020
29.06.2020 Objednávky č. 47-50/2020
03.07.2020 Objednávky potraviny 6/2020
07.07.2020 Objednávky č. 51-53/2020
17.07.2020 Objednávka č. 54/2020
21.07.2020 Objednávky č. 55-56/2020
04.08.2020 Objednávky č. 57-58/2020
05.08.2020 Objednávky potraviny 7/2020
06.08.2020 Objednávky č. 59-61/2020
21.08.2020 Objednávky č. 62-63/2020
21.08.2020 Objednávky č. 64-65/2020
04.09.2020 Objednávky potraviny 8/2020
04.09.2020 Objednávky č. 66-67/2020
18.09.2020 Objednávky č. 68-69/2020
29.09.2020 Objednávky č. 70-72/2020
05.10.2020 Objednávky potraviny 9/2020
09.10.2020 Objednávky č. 73-76/2020
16.10.2020 Objednávka č. 77/2020
21.10.2020 Objednávka č. 78/2020
23.10.2020 Objednávky č. 79-80/2020
03.11.2020 Objednávky potraviny 10/2020
19.11.2020 Objednávky č. 81-83/2020
27.11.2020 Objednávky č. 84-85/2020
30.11.2020 Objednávka č. 86/2020
03.12.2020 Objednávky potraviny 11/2020
08.12.2020 Objednávky č. 87-90/2020
09.12.2020 Objednávky č. 91-92/2020
29.12.2020 Objednávky č. 93-94/2020
05.01.2021 Objednávky potraviny 12/2020

    Voľné miesta:
    DSS: 0 (v poradovníku: 4)
    ŠZ:   0 (v poradovníku: 4)