Projekty 2015

Rok 2015     
      
  
               NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA – „Reydel pre Nitru“

               Oddychová zóna pre klientky zariadenia- 1 350,00 € -neúspešný

 
               NADÁCIA VÚB
               Maľujeme s úsmevom- 570,00 € - neúspešný

               GRANTOVÁ PROGRAM PRE OPTIMISTOV

               Bylinková záhradka s oddychovou zónou – 200,00 €  - neúspešný
 
               DOTÁCIA NA PODPORU ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
               Fitpark –  14 625,00 €- neúspešný
 
               NADÁCIA PONTIS
               Kuchynka pre PSS -DAR- prebieha                           
 
               NADÁCIA SPP- „Program OPORA“
                    Individuálny plán rozvoja pre Kvetku K.- schválený suma 430 €
               Kuchynka pre PSS – 820,00 € -neúspešný

               SLSP„
Pomôžeme Vám s rekonštrukciou a opäť to myslíme vážne“
                    
Športovo-relaxačná miestnosť- 3 000,00 € -neúspešný

               NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
                      Spoločenské hry pre p.Máriu: 90,00€ - úspešný

               NADÁCIA ORANGE- DARUJTE VIANOCE 2015
                      Spoločne tvoríme: 180€- úspešný
                      Vianoce pre Helenku: 95,00€- úspešný
                Čítanie pomáha: 170,00 €- úspešný
                Hudobné Vianoce : 299,00€ - neúspešný

               SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA
               Tvorivé dielne- Buď kreatívny :589,28 € - neúspešný


 Za rok 2015 sme pomocou rôznych projektov získali pre naše zariadenie 965 €.

    Voľné miesta:
    DSS: 0 (v poradovníku: 4)
    ŠZ:   0 (v poradovníku: 4)