ZMLUVY 2016

16.11.2015 AB-STAV, s.r.o.
11.12.2015 Tekoo Slovakia s.r.o.
11.12.2015 PENAM SLOVAKIA, a.s.
11.12.2015 Majster mäsiar,s.r.o.
31.12.2015 METRO Cash&Carry SR s.r.o.
31.12.2015 MIKO Technik s.r.o.
31.12.2015 Viskup Bohuš , Nitra
18.12.2015 AB STAV s.r.o.
01.01.2016 HASIL-HD , s.r.o.
12.01.2016 KON-RAD spol. s.r.o
12.01.2016 KON-RAD spol. s.r.o. -potraviny
20.01.2016 Darovacia zmluva
20.01.2016 Darovacia zmluva - Unes
22.01.2016 Darovacia zmluva- Lekáreň U sv.Rafaela
01.02.2016 Dotatokč.1- METRO Cash&Carry SR s.r.o.
08.02.2016 VAŠA Slovensko s.r.o.
25.02.2016 NITRAZDROJ a.s.
21.04.2016 Darovacia zmluva-Nadácia Pontis
01.06.2016 Nadácia SPP 53/2016
01.06.2016 Nadácia SPP 25/2016
17.06.2016  PROMYS soft, s.r.o.
08.07.2016 INEX- Hausgarden s.r.o.
15.08.2016 ABAMET , s.r.o.
 19.09.2016 Darovacia zmluva- Lekáreň U sv.Rafaela
21.10.2016 Darovacia zmluva- Viskup Bohhuš
08.11.2016 Darovacia zmluva- HARTMANN-RICO spol.s.r.o.
09.11.2016 Darovacia zmluva- Peter Gerši
09.11.2016 Darovacia zmluva- Materská škola UNES
11.11.2016 Darovacia zmluva- Ivana Pakši
10.11.2016 Darovacia zmluva- KROŠLÁK s.r.o.
10.11.2016 Darovacia zmluva- SOFA TREND, s.r.o.
21.12.2016 Majster mäsiar, s.r.o.
21.12.2016 Tekoo Slovakia s.r.o.
21.12.2016 PENAM SLOVAKIA, a.s.
21.12.2016 BOFIL s.r.o.
21.12.2016 NITRAZDROJ a.s.-potraviny
21.12.2016 NITRAZDROJ a.s.
21.12.2016 Viskup-Nákladná doprava
21.12.2016 TORBIA,s.r.o.
21.12.2016 VAŠA Slovensko,s.r.o.
31.12.2016 HASIL-HD,s.r.o.
   

Späť na verejné informácie

    Voľné miesta:
    DSS: 0 (v poradovníku: 4)
    ŠZ:   0 (v poradovníku: 4)