Zlý alebo nesprávny odkaz

Zariadenie sociálnych služieb (ZSS) Benefit Ľudovítová poskytuje celoročnú starostlivosť mentálne a psychicky postihnutým obyvateľom. ZSS Benefit Ľudovítová sídli v areáli bývalého kaštiela obklopeného parkom. Do prevádzky bol daný ako Domov dôchodcov v októbri 1968. V roku 1980 bol reprofilizovaný na Ústav pre mentálne postihnutých dopelých občanov. V roku 1991 fungoval pod názvom Ústav sociálnej stratoslivosti pre dospelých. V roku 1998 bolo zariadenie premenované na Domov sociálnych služieb Ľudovítová. V súčastnosti t.j. od roku 2009 existuje pod názvom Zariadenie sociálnych služieb Benefit Ľudovítová.

Zariadenie prešlo komplexnou rekonštrukciou v rokoch 2001 až 2006. Prebehla výstavba stravovacieho pavilónu, kotolní, taktiež vnútorná a vonkajšia rekonštrukcia pavilónov A a B, v ktorých sú ubytovaní obyvatelia zariadenia. Všetky tieto zmeny znamenali skvalitnenie života obyvateľov.

U nás nájdete útulne zariadené jedno, dvoj, či trojposteľové izby čo vytvára pohodlie domova. V súčastnosti je v zariadení umiestnených 43 obyvateľov, z toho 43 žien. Účelom zariadenia je celoročné poskytovanie sociálnej a zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti postihnutým a na pomoc odkázaným občanom. O obyvateľov sa stará zdravotnícky personál v počte 13 pracovníkov (zdravotné sestry a sanitárky).

Čo Vám ponúkame?

    Voľné miesta:
    DSS: 0 (v poradovníku: 4)
    ŠZ:   0 (v poradovníku: 4)