Občianske združenie

Naše "OZ BELASÝ MOTÝĽ" zastupuje záujmy prijímateľov sociálnej služby(PSS) „BENEFIT“, Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová.
Cieľom združenia je presadzovanie a podpora všetkých opatrení, ktorých cieľom bude zlepšenie kvality života prijímateľov sociálnej služby „BENEFIT“, ZSS Ľudovítová. Podpora, rozvoj a realizovanie aktivít a materiálneho zabezpečenia pracovnej terapie a záujmových činností prijímateľov sociálnej služby „BENEFIT“, ZSS Ľudovítová. Aktívne sa zaoberáme integráciou PSS do zdravej populácie ľudí/komunít, odbúraním predsudkov voči ľuďom s postihnutím.

    Voľné miesta:
    DSS: 0 (v poradovníku: 5)
    ŠZ:   0 (v poradovníku: 7)